Starkt kvartal för Systemair - trots bistert klimat

februari 25, 2010, 08:30
Regulatory information
Omsättning och rörelseresultat för tredje kvartalet (nov-jan) för det brutnaräkenskapsåret 2009/10 ligger på samma nivå som motsvarande period föregåendeår. Nettoomsättningen minskade med 1 % till 799 Mkr (807) och rörelseresultatet(EBIT) minskade med 1 % till 66,6 Mkr (67,3).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107 Mkr (57) ochsoliditeten till 46,8% (41,6).För verksamhetsårets första nio månader minskade omsättningen med 5 % till2 418 Mkr (2 541) och rörelseresultatet (EBIT) minskade med 34 % till 208 Mkr(316).Systemairs VD och koncernchef, Gerald Engström, kommenterar: "Vi är nöjda med att ha uppnått oförändrad omsättning och rörelseresultat somsamma kvartal föregående år. Den kalla vintern i hela Europa har medfört ökadförsäljning av värmeprodukter men å andra sidan har den också försenat ochstoppat ett antal byggprojekt, vilket har minskat försäljningen avventilationsprodukter. Finansiellt är vi också nöjda med att uppvisa ett brakassaflöde och en stark balansräkning.Vår bedömning är att vi ökar våra marknadsandelar på ett antal marknader. Vidvår största produktionsanläggning i Skinnskatteberg har vi från den 1 januariåtergått till 5-dagars vecka. Vår bedömning för de närmaste kvartalen ärförsiktigt positiva. När konjunkturen vänder är vi väl rustade i våraproduktionsanläggningar för att klara av betydande volymökningar. "Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig från och med 25 februari kl08.30 på www.systemair.com .För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, +46 222 440 03, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattedrygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande drygt2 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.[HUG#1388335]