Starkt kvartal för Systemair - trots bistert klimat

februari 25, 2010, 08:30
Regulatory information

Omsättning och rörelseresultat för tredje kvartalet (nov-jan) för det brutna räkenskapsåret 2009/10 ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen minskade med 1 % till 799 Mkr (807) och rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 % till 66,6 Mkr (67,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107 Mkr (57) och soliditeten till 46,8% (41,6).

För verksamhetsårets första nio månader minskade omsättningen med 5 % till 2 418 Mkr (2 541) och rörelseresultatet (EBIT) minskade med 34 % till 208 Mkr (316).


Systemairs VD och koncernchef, Gerald Engström, kommenterar:

 "Vi är nöjda med att ha uppnått oförändrad omsättning och rörelseresultat som samma kvartal föregående år. Den kalla vintern i hela Europa har medfört ökad försäljning av värmeprodukter men å andra sidan har den också försenat och stoppat ett antal byggprojekt, vilket har minskat försäljningen av ventilationsprodukter. Finansiellt är vi också nöjda med att uppvisa ett bra kassaflöde och en stark balansräkning.

Vår bedömning är att vi ökar våra marknadsandelar på ett antal marknader. Vid vår största produktionsanläggning i Skinnskatteberg har vi från den 1 januari återgått till 5-dagars vecka. Vår bedömning för de närmaste kvartalen är försiktigt positiva. När konjunkturen vänder är vi väl rustade i våra produktionsanläggningar för att klara av betydande volymökningar. "

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig från och med 25 februari kl 08.30 på www.systemair.com.


För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, +46 222 440 03, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande drygt 2 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.