Systemair delårsrapport Q2 2010 - Ökad organisk tillväxt

november 25, 2010, 08:30
Regulatory information

Andra kvartalet, augusti 2010 - oktober 2010

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 929 Mkr (829).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 63 procent till 120 Mkr (73). Justerat för en fastighetsförsäljning uppgick rörelseresultatet till 110 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,9 procent (8,8). Justerad marginal uppgick till 11,7 procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 44 procent till 80 Mkr (55).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,53 kr (1,06).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70 Mkr (110).

Första halvåret, maj 2010 - oktober 2010

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 746 Mkr (1 618).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 51 procent till 214 Mkr (142). Justerat för en fastighetsförsäljning uppgick rörelseresultatet till 204 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,3 procent (8,8). Justerad marginal uppgick till 11,7 procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 41 procent till 145 Mkr (102).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,77 kr (1,96).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125 Mkr (183).


Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:

"Den organiska tillväxten har kommit igång och lönsamheten har förbättrats, detta gör att vi är nöjda med vårt andra kvartal. Vi är dock inte helt tillfreds då tillväxten är ojämnt fördelad och inte kommit igång på alla marknader. Vi ser också förbättringspotential i ett antal bolag i koncernen där vi inte är nöjda med uppnådda resultat."


För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, + 46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 25 november 2010 kl 08.30.

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.