Systemair delårsrapport Q2 2010 - Ökad organisk tillväxt

november 25, 2010, 08:30
Regulatory information
Andra kvartalet, augusti 2010 - oktober 2010 * Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 929 Mkr (829). * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 63 procent till 120 Mkr (73). Justerat  för en fastighetsförsäljning uppgick rörelseresultatet till 110 Mkr. * Rörelsemarginalen uppgick till 12,9 procent (8,8). Justerad marginal uppgick  till 11,7 procent. * Resultat efter skatt ökade med 44 procent till 80 Mkr (55). * Resultat per aktie uppgick till 1,53 kr (1,06). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70 Mkr (110).Första halvåret, maj 2010 - oktober 2010 * Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 746 Mkr (1 618). * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 51 procent till 214 Mkr (142). Justerat  för en fastighetsförsäljning uppgick rörelseresultatet till 204 Mkr. * Rörelsemarginalen uppgick till 12,3 procent (8,8). Justerad marginal uppgick  till 11,7 procent. * Resultat efter skatt ökade med 41 procent till 145 Mkr (102). * Resultat per aktie uppgick till 2,77 kr (1,96). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125 Mkr (183).Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:"Den organiska tillväxten har kommit igång och lönsamheten har förbättrats,detta gör att vi är nöjda med vårt andra kvartal. Vi är dock inte helt tillfredsdå tillväxten är ojämnt fördelad och inte kommit igång på alla marknader. Vi serockså förbättringspotential i ett antal bolag i koncernen där vi inte är nöjdamed uppnådda resultat."För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, + 46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNoteraInformationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair ska offentliggöraenligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version föroffentliggörande den 25 november 2010 kl 08.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 400anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1465408]