Systemair förvärvar bolag i Tjeckien

juni 21, 2010, 08:30
Regulatory information

Systemair har tecknat avtal om förvärv av säljbolaget VKV, marknadsledande i Tjeckien inom produkter för luftdistribution. Bolaget hade under 2009 en omsättning på ca 30 MSEK och en rörelsemarginal på 15 %. Tillträde sker omgående.

"Det här är ett bra kompletteringsförvärv" säger Svein Nilsen, marknadsdirektör på Systemair. "Genom förvärvet får vi distributionskontroll över alla våra produkter i Tjeckien. VKV har marknadsfört luftdistributionsprodukter som kom in i koncernen genom ett tidigare förvärv. Genom samordning med vår befintliga verksamhet i Tjeckien förväntar vi oss kostnadsbesparingar samt ökad försäljning genom marknadssynergier."

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +47 930 627 00

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.