Systemair förvärvar bolag i Tjeckien

juni 21, 2010, 08:30
Regulatory information
Systemair har tecknat avtal om förvärv av säljbolaget VKV, marknadsledande iTjeckien inom produkter för luftdistribution. Bolaget hade under 2009 enomsättning på ca 30 MSEK och en rörelsemarginal på 15 %. Tillträde skeromgående."Det här är ett bra kompletteringsförvärv" säger Svein Nilsen, marknadsdirektörpå Systemair. "Genom förvärvet får vi distributionskontroll över alla våraprodukter i Tjeckien. VKV har marknadsfört luftdistributionsprodukter som kom ini koncernen genom ett tidigare förvärv. Genom samordning med vår befintligaverksamhet i Tjeckien förväntar vi oss kostnadsbesparingar samt ökad försäljninggenom marknadssynergier."För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +47 930 627 00Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 200anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1425441]