Systemair fusionerar och kraftsamlar i UK

februari 1, 2010, 08:30
Regulatory information
Ventilationsföretaget Systemair effektiviserar sin verksamhet i Storbritanniengenom sammanslagning av Systemair Ltd med systerbolaget Fans & Spares Ltd.Bolagen omsatte föregående år tillsammans ca 200 Mkr.Fans & Spares förvärvades år 2000 och har f n 12 säljkontor och lager. Genomfusionen får Systemair en effektivare organisation och en bättremarknadstäckning."Detta är ett strategiskt beslut vilket ger oss en bättre kontroll och starkarepotentiell tillväxt, samtidigt som det förenklar för kunderna. Utöver att vi fåren effektivare organisation får vi även möjlighet att öka andelen Systemairprodukter på den Brittiska marknaden" säger Gerald Engström, koncernchef förSystemair.I samband med organisationsförändringen byter förtaget namn till Systemair Fans& Spares Ltd.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström,CEO, 0222-440 01, 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0706544003Svein Nilsen,Marknadsdirektör, +4793062700Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, Tel 0222-440 00 ,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattedrygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har drygt 2000 anställda.Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen ochsamtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholmpå listan för medelstora bolag.[HUG#1378875]