Systemair fusionerar och kraftsamlar i UK

februari 1, 2010, 08:30
Regulatory information

Ventilationsföretaget Systemair effektiviserar sin verksamhet i Storbritannien genom sammanslagning av Systemair Ltd med systerbolaget Fans & Spares Ltd. Bolagen omsatte föregående år tillsammans ca 200 Mkr.

Fans & Spares förvärvades år 2000 och har f n 12 säljkontor och lager. Genom fusionen får Systemair en effektivare organisation och en bättre marknadstäckning.

"Detta är ett strategiskt beslut vilket ger oss en bättre kontroll och starkare potentiell tillväxt, samtidigt som det förenklar för kunderna. Utöver att vi får en effektivare organisation får vi även möjlighet att öka andelen Systemair produkter på den Brittiska marknaden" säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.

I samband med organisationsförändringen byter förtaget namn till Systemair Fans & Spares Ltd.


För ytterligare information kontakta:

 

Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, 070-519 00 01

Glen Nilsson, CFO, 0706544003

Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +4793062700


Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, Tel 0222-440 00 , www.systemair.comSystemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har drygt 2000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.