Systemair gör förvärv i Holland

juni 17, 2010, 13:00
Regulatory information
Systemair har träffat överenskommelse om förvärv av det holländskaventilationsbolaget Rucon.Rucon är en väletablerad leverantör av ventilationsprodukter på den holländskamarknaden sedan 40 år. Bolaget har 41 anställda och hade under 2009 enomsättning på €12 miljoner. Bolagets huvudägare och verkställande direktör, Henkvan der Zande, stannar kvar på sin position som VD."Vi är mycket nöjda med det här förvärvet säger Gerald Engström, koncernchef påSystemair. Holland är en stor ventilationsmarknad med ett antal starkaholländska aktörer. Rucons inriktning kompletterar oss på ett utmärkt sätt ochvi förväntar oss omgående synergieffekter. Efter förvärvet kommer vårförsäljning i Holland, inklusive vår tidigare verksamhet, att uppgå till ca 20MEUR och därmed utgöra en av Systemairs enskilt största marknader."För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 200anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1424465]