Systemair håller årsstämma den 26 augusti 2010

juli 20, 2010, 08:30
Regulatory information

Ventilationsföretaget Systemair AB, med brutet räkenskapsår 1 maj - 30 april, håller årsstämma den 26 augusti 2010 kl 15.00 på Systemair Expo i Skinnskatteberg.

I samband med årsstämman hålls fabriksvisning och produktpresentation vid huvudanläggningen, Industrivägen 3, med start kl 13.00.

Kallelse, förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, publiceras idag den 20 juli i Svenska Dagbladet, Post- och inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, www.systemair.com. På webbsidan finns också fullmaktsblankett och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman.


För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 8 731 04 92, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.