Systemair håller årsstämma den 26 augusti 2010

juli 20, 2010, 08:30
Regulatory information
Ventilationsföretaget Systemair AB, med brutet räkenskapsår 1 maj - 30 april,håller årsstämma den 26 augusti 2010 kl 15.00 på Systemair Expo iSkinnskatteberg.I samband med årsstämman hålls fabriksvisning och produktpresentation vidhuvudanläggningen, Industrivägen 3, med start kl 13.00.Kallelse, förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, publicerasidag den 20 juli i Svenska Dagbladet, Post- och inrikes tidningar samt påbolagets webbplats, www.systemair.com. På webbsidan finns ocksåfullmaktsblankett och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 8 731 04 92, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 200anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1432515]