Systemairs Bokslutskommuniké 2009/10 publiceras den 3 juni

maj 26, 2010, 08:30
Regulatory information

Årsbokslutet 2009/10 publiceras kl 08.30 den 3 juni på svenska och engelska på koncernens webbplats www.systemair.com. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.

Telefonkonferens kommer att äga rum kl 09.00. För att delta i telefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 5052 0114 och uppge kod 866889 några minuter före start.


För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 8 731 04 92, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande drygt 2 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.