Systemairs valberedning

februari 24, 2010, 17:00
Regulatory information

Vid årsstämman den 3 september 2009 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för

tre av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande.


Härmed meddelas att efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har en valberedning utsetts

bestående av nedanstående personer;


  • Gerald Engström (ordf), Färna Invest AB 

  • Lars Hansson (styrelseordförande ,Systemair AB) 

  • Peter Rönström, Lannebo fonder 

  • Gerhard Sturm, ebmpapst AB, 


Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan lämpligen skicka epost till Glen

Nilsson, CFO i Systemair AB, glni@systemair.se.


Årsstämma hålls den 26 augusti 2010.


För ytterligare information kontakta:

Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02

Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01


Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comInformationen är sådan som Systemair själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt

Svensk Lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.


Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande drygt 2 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.

 

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.