Systemair - Bokslutskommuniké 2010/11

juni 9, 2011, 08:30
Regulatory information
Fjärde kvartalet, februari 2011 - april 2011 * Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 828 Mkr (801). * Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 14 procent till 57 Mkr (66). * Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 procent (8,3). * Resultat efter skatt minskade med 37 procent till 33 Mkr (52). * Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,61 kr (1,00). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54 Mkr (67).Helåret maj 2010 - april 2011 * Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 467 Mkr (3 219). * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 34 procent till 367 Mkr (275). * Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (8,5). * Resultat efter skatt ökade med 44 procent till 275 Mkr (192). * Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,25 kr (3,66). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 249 Mkr (357). * Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr (1,25) per aktie.Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:"Om vi ser på helåret gläder vi oss åt att den organiska tillväxten är tillbaka.Även bruttovinst och rörelseresultat har förbättrats avsevärt. Vårt fjärdekvartal är normalt vårt svagaste beroende på säsong och klimat, i år blev dettill och med svagare än förväntat."En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 den 9 juni 2011. Rapporten presenterasav Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. För att delta itelefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0337 och uppge kod 896887 några minuterföre start. Presentationen publiceras på www.systemair.comFör ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comNotera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQOMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas bådei en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 9 juni 2011 kl08.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1522314]