Systemair - Bokslutskommuniké 2010/11

juni 9, 2011, 08:30
Regulatory information

Fjärde kvartalet, februari 2011 - april 2011

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 828 Mkr (801).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 14 procent till 57 Mkr (66).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 procent (8,3).
 • Resultat efter skatt minskade med 37 procent till 33 Mkr (52).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,61 kr (1,00).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54 Mkr (67).

Helåret maj 2010 - april 2011

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 467 Mkr (3 219).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 34 procent till 367 Mkr (275).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (8,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 44 procent till 275 Mkr (192).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,25 kr (3,66).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 249 Mkr (357).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr (1,25) per aktie.

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:
"Om vi ser på helåret gläder vi oss åt att den organiska tillväxten är tillbaka. Även bruttovinst och rörelseresultat har förbättrats avsevärt. Vårt fjärde kvartal är normalt vårt svagaste beroende på säsong och klimat, i år blev det till och med svagare än förväntat."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 den 9 juni 2011. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0337 och uppge kod 896887 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 9 juni 2011 kl 08.30.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent. 

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.