Systemair AB : Strategiskt förvärv i Indien

oktober 17, 2011, 09:02
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat avtal om förvärv av IAPL,International Airconditioning Products Pvt. Limited., i Indien som ingår iSuvidha Group.IAPL tillverkar ventilationsaggregat för den indiska marknaden och har enomsättning på ca 55 miljoner SEK och 120 anställda. Företaget är baserat iGreater Noida utanför New Delhi samt har säljkontor i ytterligare 5 städer iIndien. Tillträde är planerat till 1 november 2011.IAPL äger en industrifastighet omfattande 23 000 m(2) tomtyta i Greater NoidaEcotech Park. Systemair avser att där samordna produktionen för sina indiskaverksamheter samt bygga upp ett R&D Center. Total köpeskilling uppgår till 63miljoner SEK vilket även inkluderar industrifastigheten. - "Detta är ett strategiskt förvärv och en viktigt pusselbit för vår fortsattaexpansion på den indiska marknaden. Lokal produktion av ventilationsaggregat geross tillgång till fler och större byggprojekt", säger Systemairs VD GeraldEngström.- "Förvärvet kommer också att ge oss ökad försäljning av övrigaSystemairprodukter på den indiska marknaden från det nyligen förvärvadeRavistar, som tillverkar luftdistributionsprodukter samt vår nuvarandeproduktion av fläktar i Indien. Vår ambition är att bli en av de ledandeleverantörerna av ventilationsprodukter i Indien inom de närmaste åren",avslutar Gerald EngströmFör ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Mats Lund, Produktionsdirektör, + 91 88 00 53 82 82Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 17 oktober 2011 kl 09.00.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 41 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1555212]

Downloads