Systemair AB : Strategiskt förvärv i Indien

oktober 17, 2011, 09:02
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat avtal om förvärv av IAPL, International Airconditioning Products Pvt. Limited., i Indien som ingår i Suvidha Group.

IAPL tillverkar ventilationsaggregat för den indiska marknaden och har en omsättning på ca 55 miljoner SEK och 120 anställda. Företaget är baserat i Greater Noida utanför New Delhi samt har säljkontor i ytterligare 5 städer i Indien. Tillträde är planerat till 1 november 2011.

IAPL äger en industrifastighet omfattande 23 000 m2 tomtyta i Greater Noida Ecotech Park. Systemair avser att där samordna produktionen för sina indiska verksamheter samt bygga upp ett R&D Center. Total köpeskilling uppgår till 63 miljoner SEK vilket även inkluderar industrifastigheten.

 - "Detta är ett strategiskt förvärv och en viktigt pusselbit för vår fortsatta expansion på den indiska marknaden. Lokal produktion av ventilationsaggregat ger oss tillgång till fler och större byggprojekt", säger Systemairs VD Gerald Engström.

- "Förvärvet kommer också att ge oss ökad försäljning av övriga Systemairprodukter på den indiska marknaden från det nyligen förvärvade Ravistar, som tillverkar luftdistributionsprodukter samt vår nuvarande produktion av fläktar i Indien. Vår ambition är att bli en av de ledande leverantörerna av ventilationsprodukter i Indien inom de närmaste åren", avslutar Gerald Engström


För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Mats Lund, Produktionsdirektör, + 91 88 00 53 82 82

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 17 oktober 2011 kl 09.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 41 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.