Systemair får stororder till Nya Karolinska Solna

december 2, 2011, 11:00
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har fått en order värd ca SEK 60 miljonerav Skanska Healthcare AB för universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna.Systemair levererar ca 115 luftbehandlingsaggregat.Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmoderntuniversitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad sjukvård samtforskning och utbildning av stor omfattning och högsta kvalitet. Det nyasjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och vara helt klart2017.Projektet Nya Karolinska Solna drivs genom offentlig-privat samverkan (OPS).Detta är världens största OPS-sjukhus och Sveriges första OPS-byggnad samt detförsta OPS-universitetssjukhuset med ambitionen att bli certifierat enligt LEED,guld (Leadership in Energy and Environmental Design).- "Vi är stolta över att bli utvalda att få leverera samtligaluftbehandlingsaggregat till Nya Karolinska Solna bland 73 aggregatleverantörersom var tillfrågade.", säger Pär Johansson, försäljningschef Sverige. - "Vår utmaning var att leverera så energieffektiva aggregat som möjligt tillrätt pris. Skanska har haft fokus på driftsekonomin då de ansvarar för driftenunder 20 år. Våra produkter var bäst både energi- och investeringsmässigt.",fortsätter Pär Johansson.- "Detta är vår enskilt största order någonsin och är ett bevis på att vi har enproduktutveckling som ligger i framkant samt att vi klarar av högt ställda kravpå energiåtervinning i moderna byggnader. ", säger Systemairs VD GeraldEngström.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Pär Johansson, försäljningschef, Sverige, +46 8 55 44 26 05, +46 70 323 40 19Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 2 december 2011 kl 11.00.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 41 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1568418]

Downloads