Systemair får stororder till Nya Karolinska Solna

december 2, 2011, 11:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har fått en order värd ca SEK 60 miljoner av Skanska Healthcare AB för universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Systemair levererar ca 115 luftbehandlingsaggregat.

Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av stor omfattning och högsta kvalitet. Det nya sjukhuset planeras öppna för den första patienten under 2016 och vara helt klart 2017.

Projektet Nya Karolinska Solna drivs genom offentlig-privat samverkan (OPS). Detta är världens största OPS-sjukhus och Sveriges första OPS-byggnad samt det första OPS-universitetssjukhuset med ambitionen att bli certifierat enligt LEED, guld (Leadership in Energy and Environmental Design).

- "Vi är stolta över att bli utvalda att få leverera samtliga luftbehandlingsaggregat till Nya Karolinska Solna bland 73 aggregatleverantörer som var tillfrågade.", säger Pär Johansson, försäljningschef Sverige.

 - "Vår utmaning var att leverera så energieffektiva aggregat som möjligt till rätt pris. Skanska har haft fokus på driftsekonomin då de ansvarar för driften under 20 år. Våra produkter var bäst både energi- och investeringsmässigt.", fortsätter Pär Johansson.

- "Detta är vår enskilt största order någonsin och är ett bevis på att vi har en produktutveckling som ligger i framkant samt att vi klarar av högt ställda krav på energiåtervinning i moderna byggnader. ", säger Systemairs VD Gerald Engström.


För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Pär Johansson, försäljningschef, Sverige, +46 8 55 44 26 05, +46 70 323 40 19

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 2 december 2011 kl 11.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 41 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.