Systemair förvärvar Aaldering Group

februari 3, 2011, 13:30
Regulatory information
Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har slutit avtal om att förvärvabolagen inom Aaldering Group som har tillverkning och försäljning av luftridåeri Tyskland samt Nederländerna.Aaldering Group består av tre bolag; LGB som tillverkar luftridåer i Langenfeld,Tyskland samt försäljningsbolagen Tekadoor i Langenfeld, Tyskland samt LSA iArnhem, Nederländerna.Gruppen har 38 anställda och försäljningen uppgick till 67 Mkr under 2010 medett rörelseresultat på 13 Mkr. Bolagen kommer att konsolideras fr.o.m. den 1januari 2011.- Genom att kombinera de förvärvade bolagens sortiment med vårt befintligasortiment av luftridåer under varumärket Frico, stärker vi vår position sommarknadsledande leverantör i Europa, säger Systemairs koncernchef GeraldEngström.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, VD och koncernchef Systemair AB, + 46 222 44 001, +46 70 519 00 01Jonas Valentin, VD Frico AB ,+ 46 31 336 86 04, + 46 70 536 86 04Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNoteraInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair ska offentliggöraenligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version föroffentliggörande den 3 februari 2011 kl 13.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 400anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1485083]