Systemair förvärvar Aaldering Group

februari 3, 2011, 13:30
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har slutit avtal om att förvärva bolagen inom Aaldering Group som har tillverkning och försäljning av luftridåer i Tyskland samt Nederländerna.

Aaldering Group består av tre bolag; LGB som tillverkar luftridåer i Langenfeld, Tyskland samt försäljningsbolagen Tekadoor i Langenfeld, Tyskland samt LSA i Arnhem, Nederländerna.

Gruppen har 38 anställda och försäljningen uppgick till 67 Mkr under 2010 med ett rörelseresultat på 13 Mkr. Bolagen kommer att konsolideras fr.o.m. den 1 januari 2011.

- Genom att kombinera de förvärvade bolagens sortiment med vårt befintliga sortiment av luftridåer under varumärket Frico, stärker vi vår position som marknadsledande leverantör i Europa, säger Systemairs koncernchef Gerald Engström.


För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, VD och koncernchef Systemair AB, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Jonas Valentin, VD Frico AB ,+ 46 31 336 86 04, + 46 70 536 86 04

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Notera
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 3 februari 2011 kl 13.30.


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.