Systemair förvärvar polskt säljbolag

april 7, 2011, 11:00
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat avtal om förvärv av detpolska säljbolaget PTH FOKO Sp. z o.o.FOKO säljer och marknadsför Fricos luftridåer och värmeprodukter i Polen.Omsättningen under 2010 uppgick till 16 MSEK. Bolaget fusioneras och samordnasmed det polska dotterbolaget Systemair SA i samband med förvärvet.- "FOKO har under 20 år som Frico-distributör, med framgång byggt upp varumärketi Polen. Systemair i Polen har idag en välutvecklad och rikstäckandesäljorganisation. Genom förvärvet skapas nu möjlighet att öka vår försäljning iPolen, vilket ger oss en starkare marknadsposition", säger Jonas Valentin, VDför Frico AB.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Jonas Valentin, VD Frico AB ,+ 46 31 336 86 04, + 46 70 536 86 04Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 7 april 2011 kl 11.00.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1504337]