Systemair förvärvar polskt säljbolag

april 7, 2011, 11:00
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat avtal om förvärv av det polska säljbolaget PTH FOKO Sp. z o.o.

FOKO säljer och marknadsför Fricos luftridåer och värmeprodukter i Polen. Omsättningen under 2010 uppgick till 16 MSEK. Bolaget fusioneras och samordnas med det polska dotterbolaget Systemair SA i samband med förvärvet.

- "FOKO har under 20 år som Frico-distributör, med framgång byggt upp varumärket i Polen. Systemair i Polen har idag en välutvecklad och rikstäckande säljorganisation. Genom förvärvet skapas nu möjlighet att öka vår försäljning i Polen, vilket ger oss en starkare marknadsposition", säger Jonas Valentin, VD för Frico AB.


För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Jonas Valentin, VD Frico AB ,+ 46 31 336 86 04, + 46 70 536 86 04
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 7 april 2011 kl 11.00.


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.


Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.