Systemair förvärvar rysk ventilationsleverantör

juni 7, 2011, 09:30
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat avtal om förvärv av den ryska ventilationsleverantören Ventrade .

Ventrade säljer produkter för ventilation och komfortkyla och är sedan många år en av Systemairs största kunder i Ryssland. Bolaget har huvudkontor i Moskva, samt försäljningskontor och lager i ytterligare 11 städer. Under 2010 omsatte bolaget motsvarade cirka 290 Mkr och har för närvarande 200 anställda. Tillträde beräknas att ske i slutet av juni och godkännande från den ryska konkurrensmyndigheten har erhållits.

- "Genom förvärvet får vi stora möjligheter att utöka andelen Systemairprodukter och vi får en bra täckning i hela Ryssland som ger oss stor tillväxtpotential", säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.

- "Kombinationen mellan ventilation och komfortkyla ger utökade affärsmöjligheter för större ventilationsaggregat. Vi ser också goda synergier med vår produktionsanläggning i Litauen där vi för närvarande bygger ut vår produktionskapacitet", avslutar Gerald Engström.


För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +47 930 627 00
Fredrik Andersson, Rysslandschef, + 7 906 766 9922


Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 7 juni 2011 kl 09.30.


Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.