Systemair förvärvar tyska säljbolag

november 25, 2011, 14:15
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvar Frivent Luft und WärmetechnikGmbH i Chemnitz och Garching i Tyskland.Säljbolagen Frivent Luft und Wärmetechnik GmbH i Chemnitz, Sachsen, östraTyskland och Garching, Bayern, är säljbolag för det österrikiska bolaget JosefFriedl GmbH.Den sammanlagda omsättningen i de båda bolagen var 3,3 miljoner euro under 2010och har sju anställda totalt. Frivents kontor i Chemnitz är sedan tidigare agentför Systemair i delar av östra Tyskland.- "Genom förvärvet av Frivent säljer vi nu med egen personal i hela Tyskland. Vifår också ytterligare expertkompetens inom området ventilationsaggregat samttillgång till ett utökat produktsortiment", säger Kurt Maurer, VD för SystemairGmbH.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Kurt Maurer, VD Systemair GmbH, +49 7930 9272 33Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 25 november 2011 kl 14.15.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 41 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1566758]

Downloads