Systemair förvärvar tyska säljbolag

november 25, 2011, 14:15
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvar Frivent Luft und Wärmetechnik GmbH i Chemnitz och Garching i Tyskland.

Säljbolagen Frivent Luft und Wärmetechnik GmbH i Chemnitz, Sachsen, östra Tyskland och Garching, Bayern, är säljbolag för det österrikiska bolaget Josef Friedl GmbH.

Den sammanlagda omsättningen i de båda bolagen var 3,3 miljoner euro under 2010 och har sju anställda totalt. Frivents kontor i Chemnitz är sedan tidigare agent för Systemair i delar av östra Tyskland.

- "Genom förvärvet av Frivent säljer vi nu med egen personal i hela Tyskland. Vi får också ytterligare expertkompetens inom området ventilationsaggregat samt tillgång till ett utökat produktsortiment", säger Kurt Maurer, VD för Systemair GmbH.


För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Kurt Maurer, VD Systemair GmbH, +49 7930 9272 33

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 25 november 2011 kl 14.15.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 41 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.