Systemair håller årsstämma den 25 augusti 2011

juli 21, 2011, 08:30
Regulatory information
Ventilationsföretaget Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med bruteträkenskapsår 1 maj - 30 april, håller årsstämma den 25 augusti 2011 kl 15.00 påSystemair Expo i Skinnskatteberg.I samband med årsstämman hålls produktpresentation och visning av vårfabriksanläggning som ligger i samma byggnad som Systemair Expo med start kl13.30.Kallelse, förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, publicerasidag den 21 juli i Post- och inrikes tidningar samt på bolagets webbplats,www.systemair.com. På webbsidan finns också fullmaktsblankett och möjlighet attanmäla sig för deltagande i årsstämman.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 21 juli 2011 kl 08.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1529772]

Downloads