Systemair köper kylföretag

augusti 22, 2011, 13:30
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat överenskommelse om att taöver tillgångarna i Kryotherm AB, Piteå.Kryotherm är ett företag grundat 1967 med stor erfarenhet av produkter somkombinerar kyla och ventilation. De senaste 5 åren har omsättningen i genomsnittuppgått till ca 30 miljoner kronor. Under 2010 minskade omsättningen drastisktoch bolaget gjorde förlust. Företaget inställde betalningarna 2011-06-30,Systemair tar över alla tillgångar samt de 12 anställda.- "Kryotherm har produkter som kompletterar vårt sortiment och ger oss störremöjligheter att leverera helhetslösningar inom ventilationssystem. De har stortkunnande och lång erfarenhet inom området ventilationsaggregat med inbyggd kylaeller värmepump. Vi ser synergier inom både produktutveckling och försäljning",säger Systemairs VD Gerald Engström.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Pär Johansson, försäljningschef, Sverige, 08-55 44 26 05, 070-323 40 19Ingemar Wallström, Kryotherm, 070-584 73 50Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 22 augusti 2011 kl 13.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1540101]

Downloads