Systemair köper kylföretag

augusti 22, 2011, 13:30
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har träffat överenskommelse om att ta över tillgångarna i Kryotherm AB, Piteå.

 

Kryotherm är ett företag grundat 1967 med stor erfarenhet av produkter som kombinerar kyla och ventilation. De senaste 5 åren har omsättningen i genomsnitt uppgått till ca 30 miljoner kronor. Under 2010 minskade omsättningen drastiskt och bolaget gjorde förlust. Företaget inställde betalningarna 2011-06-30, Systemair tar över alla tillgångar samt de 12 anställda.

 

- "Kryotherm har produkter som kompletterar vårt sortiment och ger oss större möjligheter att leverera helhetslösningar inom ventilationssystem. De har stort kunnande och lång erfarenhet inom området ventilationsaggregat med inbyggd kyla eller värmepump. Vi ser synergier inom både produktutveckling och försäljning", säger Systemairs VD Gerald Engström.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Pär Johansson, försäljningschef, Sverige, 08-55 44 26 05, 070-323 40 19
Ingemar Wallström, Kryotherm, 070-584 73 50

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Notera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 22 augusti 2011 kl 13.30.

 

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

 

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.