Systemair publicerar årsredovisningen för 2010/11

augusti 3, 2011, 08:30
Regulatory information
Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar idag att företaget publicerarårsredovisningen för 2010/11, se bifogad pdf-fil. Årsredovisningen finnas ävenpublicerad bolagets webbplatswww.systemair.com, i både svensk och engelskversion.Tryckt årsredovisning distribueras inom kort till de som har anmält sittintresse till mailbox@systemair.se eller per telefon +46 222 440 00.Årsredovisningen kan även beställas i tryckformat på hemsidan.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 3 augusti 2011 kl 08.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1535713]

Downloads