Systemair Q1- Bra tillväxt i öst

augusti 25, 2011, 13:00
Regulatory information
Första kvartalet, maj 2011 - juli 2011  * Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 905 Mkr (817).  * Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 9 procent till 87 Mkr (95).  * Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (11,6).  * Resultat efter skatt minskade med 15 procent till 55 Mkr (65).  * Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,06 kr (1,24).  * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52 Mkr (55).Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:"Vi gläder oss åt fortsatt tillväxt under första kvartalet trots turbulensen påmarknaden. Under kvartalet har vi förvärvat det ryska bolaget Ventrade, vårthittills största förvärv. Genom förvärvet ökar vi vår närvaro på den ryskamarknaden. Vi breddar även vårt produktutbud till att omfatta en betydande andelprodukter för komfortkyla."För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comNotera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQOMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas bådei en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 25 augusti 2011 kl13.00.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1541230]

Downloads