Systemair vinnare av Stora Inneklimatpriset

maj 3, 2011, 13:30
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har tillsammans medventilationsentreprenören Gösta Schelin och konsultföretaget PQR Consult blivitutsedda till vinnare av Stora Inneklimatpriset.Systemair har i samarbete med ventilationsentreprenören Gösta Schelin ochkonsultföretaget PQR Consult arbetat fram en innovativ systemlösning. Lösningenmöjliggör energieffektivisering av befintliga flerbostadshus och säkerställersamtidigt ett bra inomhusklimat.Idén bygger på att det befintliga frånluftssystemet, kompletteras medventilationskanaler i lägenheter för tillförsel av friskluft. Systemair harutvecklat ett nytt energisnålt ventilationsaggregat med en högeffektivvärmeväxlare där upp till 90 procent av värmeenergin återvinns som ersätter degamla fläktarna. Aggregatet placeras i vindsutrymme och till lägenheterna drasnya kanaler i trapphus."Den höga verkningsgraden på ventilationsaggregatet ger en energibesparing upptill 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Detta innebär att den övervägandedelen av Sveriges flerbostadshus har stora möjligheter tillenergieffektiviseringar genom vår gemensamma systemlösning", säger Pär Johanssonförsäljningschef Sverige."Efterfrågan på den här typen av systemlösningar ökar konstant och intresset ärstort. Vi ser en stor potential för produkten och systemlösningen både i Sverigeoch övriga Europa", säger vd Gerald EngströmStora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services isamarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation ochSvenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset syftar till att stärkainneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den samma.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Pär Johansson, försäljningschef Sverige, +46 8 55 44 26 06, +46 70 323 40 19Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1511871]