Systemair vinnare av Stora Inneklimatpriset

maj 3, 2011, 13:30
Regulatory information

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har tillsammans med ventilationsentreprenören Gösta Schelin och konsultföretaget PQR Consult blivit utsedda till vinnare av Stora Inneklimatpriset.

Systemair har i samarbete med ventilationsentreprenören Gösta Schelin och konsultföretaget PQR Consult arbetat fram en innovativ systemlösning. Lösningen möjliggör energieffektivisering av befintliga flerbostadshus och säkerställer samtidigt ett bra inomhusklimat.

Idén bygger på att det befintliga frånluftssystemet, kompletteras med ventilationskanaler i lägenheter för tillförsel av friskluft. Systemair har utvecklat ett nytt energisnålt ventilationsaggregat med en högeffektiv värmeväxlare där upp till 90 procent av värmeenergin återvinns som ersätter de gamla fläktarna. Aggregatet placeras i vindsutrymme och till lägenheterna dras nya kanaler i trapphus.

"Den höga verkningsgraden på ventilationsaggregatet ger en energibesparing upp till 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Detta innebär att den övervägande delen av Sveriges flerbostadshus har stora möjligheter till energieffektiviseringar genom vår gemensamma systemlösning", säger Pär Johansson försäljningschef Sverige.

"Efterfrågan på den här typen av systemlösningar ökar konstant och intresset är stort. Vi ser en stor potential för produkten och systemlösningen både i Sverige och övriga Europa", säger vd Gerald Engström

Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den samma.


För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Pär Johansson, försäljningschef Sverige, +46 8 55 44 26 06, +46 70 323 40 19

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.