Systemairs bokslutskommuniké för 2010/11 presenteras den 9 juni 2011

juni 3, 2011, 09:30
Regulatory information

Systemairs AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké inklusive det fjärde kvartalet kommer att offentliggöras kl 08:30 CET den 9 juni 2011.

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 9 juni 2011. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.

 

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0337 och uppge kod 896887 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com   

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.