Systemairs förvärvar minoritetsposter i Estland samt Slovakien

januari 20, 2011, 13:00
Regulatory information
Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har slutit avtal om förvärv av deutestående minoritetsposterna i Systemair AS Estland (25%) samt IMOS-Systemair iSlovakien (20%) av respektive bolagschefer. Efter förvärvet kommer dessa bolagatt vara 100-procentigt ägda dotterbolag till Systemair AB.Efter dessa förvärv är Systemairs alla dotterbolag helägda med undantag förSystemair Software i Indien.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNoteraInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair ska offentliggöraenligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version föroffentliggörande den 20 januari 2011 kl 13.00.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 400anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1481142]