Systemairs förvärvar minoritetsposter i Estland samt Slovakien

januari 20, 2011, 13:00
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har slutit avtal om förvärv av de utestående minoritetsposterna i Systemair AS Estland (25%) samt IMOS-Systemair i Slovakien (20%) av respektive bolagschefer. Efter förvärvet kommer dessa bolag att vara 100-procentigt ägda dotterbolag till Systemair AB.

 

Efter dessa förvärv är Systemairs alla dotterbolag helägda med undantag för Systemair Software i Indien.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

 

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Notera
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 20 januari 2011 kl 13.00.

 

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

 

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.