Systemairs rapport för tredje kvartalet presenteras 24 februari 2011

februari 17, 2011, 13:45
Regulatory information
Systemairs AB's (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport kommer attoffentliggöras kl 08:30 den 24 februari 2011.En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 den 24 februari 2011. Rapportenpresenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO.För att delta i telefonkonferensen:Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 888762 några minuter före start.Presentationen publiceras påwww.systemair.comFör ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1490096]