Systemairs valberedning

februari 23, 2011, 13:30
Regulatory information
Vid årsstämman den 26 augusti 2010 beslutades att valberedningen ska bestå avrepresentanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsensordförande.Härmed meddelas att efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har envalberedning utsetts bestående av nedanstående personer:  * Gerald Engström (ordf), Färna Invest AB  * Lars Hansson (styrelseordförande ,Systemair AB)  * Peter Rönström, Lannebo fonder  * Gerhard Sturm, ebmpapst ABAktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan lämpligen skicka e-post till Glen Nilsson, CFO i Systemair AB, glni@systemair.se.Årsstämma hålls den 25 augusti 2011, klockan 15.00 i Skinnskatteberg.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.comNoteraInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair ska offentliggöraenligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version föroffentliggörande den 23 februari 2011 kl 13.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 500anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1491685]