Ledningsförändring på Systemair

februari 2, 2012, 14:00
Regulatory information

Taina Veittikoski, som ingått i Systemairs koncernledning och varit ansvarig för logistik samt arbetat med affärsutveckling, lämnar på egen begäran Systemair den 30 mars för att tillträda en annan befattning utanför koncernen. Hennes arbetsuppgifter kommer tillsvidare att fördelas mellan andra anställda.

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar: "Vi tackar Taina för hennes goda insatser inom vår koncern under många år och önskar henne lycka till i sin fortsatta karriär."

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 42 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 3 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.