Systemair blir största aktieägare i Lindab

augusti 20, 2012, 08:41
Regulatory information

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat Ratos aktiepost i Lindab, omfattande 11,2 procent av aktiekapitalet motsvarande 8 849 157 aktier. Samtidigt har Systemair förvärvat ytterligare 300 000 aktier på marknaden och är därigenom största aktieägare i Lindab med totalt 11,6 procent av aktiekapitalet.  

"Systemair har en ambition att bli en långsiktig industriell ägare i Lindab. Vi har haft ett mångårigt samarbete inom produktområdet ventilation med Lindab. Vi ser utökade samarbetsmöjligheter både inom produkt- och distributionsområdet mellan bolagen" säger Gerald Engström, Systemairs VD och Koncernchef.

"Vi hoppas att tillsammans med övriga aktieägare bidra till att vidareutveckla bolaget.", avslutar Gerald Engström.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 440 03, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 08:40 ( CET) den 20 augusti 2012.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4 miljarder kronor räkenskapsåret 2011/12 och har för närvarande cirka 3 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.