Systemair bokslutskommuniké 2011/12 - Nettoomsättningen ökade 25%

juni 8, 2012, 08:00
Regulatory information

Fjärde kvartalet, februari 2012 - april 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 035 Mkr (828).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 45 Mkr (57) exklusive engångsposter om -40 Mkr (0).
 • Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 4,4 procent (6,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 Mkr (33).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 kr (0,61).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 Mkr (-54).

12 månader, maj 2011 - april 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 3 997 Mkr (3 467).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 359 Mkr (357) exklusive engångsposter om -40 Mkr (10).
 • Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 9,0 procent (10,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 215 Mkr (275).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,14 kr (5,25).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 290 Mkr (249).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,75) per aktie.

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:
"Tillväxten i vårt fjärde kvartal uppgick till 25 procent varav 8,4 procent var organisk tillväxt. Vårt fjärde kvartal är normalt vårt resultat mässigt svagaste och så blev det även i år. Både rörelseresultat och bruttomarginal har påverkats negativt av nyförvärvade bolag vilket inte var oväntat."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 8 juni 2012. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 917759 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 8 juni 2012 kl 08.00. 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 4 miljarder kronor räkenskapsåret 2011/12 och har för närvarande cirka 3 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.