Systemair delårsrapport Q1 2012 - Tillväxt 21 %

augusti 29, 2012, 13:00
Regulatory information

Första kvartalet, maj - juli 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 091 Mkr (905).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent till 99 Mkr (87).  
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (9,6).
  • Resultat efter skatt ökade till 73 Mkr (55).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,40 kr (1,06).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 Mkr (52).

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:
"Tillväxten för första kvartalet uppgick till hela 21 procent. Förbättringen förklaras till stor del av de förvärv vi har gjort. Den organiska tillväxten var bara 1 procent vilket är ett tecken på att ekonomin fortfarande inte har tagit fart och att det är många marknader som har en negativ utveckling. Att vi trots allt uppnår en rörelsemarginal på 9 procent är ett styrketecken."

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01 Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 29 augusti 2012 kl 13.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, och Sydafrika. Bolaget omsatte 4 miljarder kronor räkenskapsåret 2011/12 och har för närvarande cirka 3 300 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.