Systemair delårsrapport Q3 2011/12 - Nettoomsättningen ökade 15%

mars 6, 2012, 08:30
Regulatory information

Tredje kvartalet, november 2011 - januari 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 031 Mkr (893). 

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2 procent till 97 Mkr (95).   

 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (10,7).  

 • Resultat efter skatt minskade med 28 procent till 70 Mkr (97). 

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,35 kr (1,87). 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 137 Mkr (178). 


Nio månader, maj 2011 - januari 2012 

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 2 962 Mkr (2 639). 

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5 procent till 314 Mkr (299)*.  

 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (11,3)*.  

 • Resultat efter skatt minskade med 5 procent till 220 Mkr (232)*. 

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,23 kr (4,64). 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 284 Mkr (303). 


*) Föregående års rörelseresultat och rörelsemarginal har justerats för realisationsvinst från en fastighetsförsäljning om +10,5 Mkr. 

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:
"Tillväxten uppgick till drygt 15 % och vår omsättning översteg för andra kvartalet i rad en miljard. Rörelseresultatet är i nivå med föregående år men rörelsemarginalen är lägre och uppgick till 9,4 % (10,7). Den lägre marginalen beror främst på att några förvärv ännu inte bidrar samt fortsatt svag efterfrågan på ett antal marknader. Den varma vintern har minskat försäljningen av värmeprodukter, vilka generellt har hög marginal."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 6 mars 2012. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 913094 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 6 mars 2012 kl 08.30.


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 42 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 3 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.