Systemair förvärvar i Turkiet

maj 2, 2012, 08:00
Regulatory information

Systemair har tecknat avtal om att förvärva 70 % av aktierna i det turkiska bolaget HSK. HSK är Turkiets ledande tillverkare av ventilationsaggregat och under 2011 omsatte bolaget 160 MSEK. Bolaget har två produktionsanläggningar strax utanför Istanbul samt säljkontor i Azerbaijan, Georgien, Turkmenistan, Dubai och Irak.

"Turkiet är en intressant marknad med stor potential och turkiska byggföretag är dessutom mycket aktiva på omkringliggande marknader. Vi ser också bra synergier med vår nyförvärvade italienska fabrik för kylmaskiner.", säger Svein Nilsen, marknadsdirektör på Systemair

"Vi förvärvar initialt 70 % och har en bindande option på att förvärva resterande 30 % inom en fyraårsperiod. Övertagande beräknas ske under maj månad i år.", säger Gerald Engström, VD och koncernchef för Systemair.


För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01
Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +47 930 627 00
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 3 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.