Systemair förvärvar säljbolag i Serbien och Montenegro

mars 29, 2012, 10:00
Regulatory information

Systemair har tecknat avtal om att förvärva säljbolagen DT Termo d.o.o. i Serbien och DT Termo MNE d.o.o. i Montenegro där de är bland de ledande inom ventilation. Förvärvet av bolaget i Montenegro kräver ett godkännande av lokal konkurrensmyndighet.

Den sammanlagda omsättningen för bolagen var 16 miljoner kronor under 2011 och de har 15 anställda totalt. Bolagen är sedan tidigare återförsäljare för Systemairs produkter.

"Genom förvärvet får vi distributionskontroll över alla våra produkter i Serbien samt Montenegro samtidigt som vi stärker vår marknadsposition.", säger Svein Nilsen, marknadsdirektör på Systemair.

"En av våra styrkor är att vi går in tidigt i tillväxtmarknader. Serbien samt Montenegro är marknader där vi kan se en god potential för ventilationsbranschen och vårt breda produktsortiment.", säger Gerald Engström VD och koncernchef för Systemair.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01 Svein Nilsen, Marknadsdirektör, +47 930 627 00

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 10:00( CET) den 29 mars 2012.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 42 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 3 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.