Systemair ökar ägandet i HSK, Turkiet

december 27, 2012, 13:00
Regulatory information

Systemairs AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) förvärvade i augusti 2012, 70 procent av aktierna i det turkiska bolaget HSK. HSK är Turkiets ledande tillverkare av ventilationsaggregat och omsättningen för 2012 beräknas till ca 22 MEUR. Systemair har den 21 december förvärvat ytterligare 20 procent av aktierna i HSK.

"Vi är nöjda med att vi fått tillfälle att utöka vårt ägande och att grundarfamiljen vill kvarstå med 10 procent för att bibehålla kontinuitet och vara delaktiga i den fortsatta expansionen" säger Gerald Engström, Systemairs VD och Koncernchef.

Verksamheten har namnändrats till Systemair-HSK och en fusion med Systemairs tidigare säljbolag i Turkiet har inletts.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4 miljarder kronor räkenskapsåret 2011/12 och har för närvarande cirka 3 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.