Systemairs bokslutskommuniké presenteras den 8 juni 2012

juni 1, 2012, 11:02
Regulatory information

Systemairs AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011/12 inklusive det fjärde kvartalet kommer att offentliggöras kl 08:00 CET den 8 juni 2012.

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 8 juni 2012. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.

För att delta i telefonkonferensen:
Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 917759 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 3 100 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.