Systemairs valberedning

februari 16, 2012, 08:30
Regulatory information

Vid årsstämman den 25 augusti 2011 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Härmed meddelas att efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har en valberedning utsetts bestående av nedanstående personer:

  • Gerald Engström (ordf), Färna Invest AB 
  • Lars Hansson (styrelseordförande, Systemair AB) 
  • Peter Rönström, Lannebo fonder 
  • Gerhard Sturm, ebmpapst AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan lämpligen skicka e-post till Glen Nilsson, CFO i Systemair AB, glen.nilsson@systemair.se.

Årsstämma hålls den 29 augusti 2012, klockan 15.00 i Skinnskatteberg.

För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, +46 222 440 01, + 46 70 519 00 01

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen publicerades kl. 8:30( CET) den 16 februari 2012.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 42 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 3 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.