Systemair AB bokslutskommuniké 2012/13 - Organisk tillväxt för 13:e kvartalet i rad

juni 11, 2013, 08:00
Regulatory information

Fjärde kvartalet, februari 2013 - april 2013

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 124 Mkr (1 035).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36 Mkr (6*).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 procent (0,5*).
 • Resultat efter skatt ökade till 24 Mkr (-5*).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,46 kr (-0,09*).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 Mkr (6).

Helåret, maj 2012 - april 2013

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 4 551 Mkr (3 997).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14 procent till 365 Mkr (320*).  
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (8,0*).
 • Resultat efter skatt ökade till 241 Mkr (215*).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,63 kr (4,14*).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 344 Mkr (290).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (1,25) per aktie.

*) Inklusive engångsposter om -40 Mkr i Q4 2011/12

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:
"Vårt sista kvartal är normalt vårt svagaste och så blev det dessvärre även i år. Utöver lågkonjunktur har också den långa och kalla vintern spelat in och även den starkare kronan. Låga volymer i ett antal tillverkande bolag bidrar också till lägre bruttomarginaler. Att vi trots motvinden klarar organisk tillväxt även detta kvartal känns lovande."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 11 juni 2013. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation med intervju av Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.
För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 933160 några minuter före start.
Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 11juni 2013 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 3 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.