Systemair AB delårsrapport Q2 - Fortsatt organisk tillväxt i Q2

november 28, 2013, 08:00
Regulatory information

Andra kvartalet, augusti-oktober 2013

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 414 Mkr (1 216). 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 142 Mkr (141). 
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,0 procent (11,6).  
 • Resultat efter skatt ökade till 93 Mkr (89). 
 • Resultat per aktie uppgick till 1,78 kr (1,71). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130 Mkr (143). 

Första halvåret, maj-oktober 2013

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 2 739 Mkr (2 307). 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 244 Mkr (239). 
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (10,4).  
 • Resultat efter skatt minskade till 152 Mkr (162). 
 • Resultat per aktie uppgick till 2,92 kr (3,11). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 199 Mkr (204).. 

Gerald Engström, koncernchef kommenterar:
"Vi hade fortsatt organisk tillväxt för 15:e kvartalet i rad. Flera bolag i koncernen uppnådde nya försäljningsrekord i oktober. Koncernens försäljningsökning i Q2 uppgick till 16 %. Till största del förklaras ökningen genom förvärven av Menerga i Tyskland och Holland Heating. Rörelsemarginalen på 10 % är lägre än motsvarande period i fjol framförallt på grund av omstruktureringsbehov i några av de nyförvärvade bolagen."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 28 november 2013. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation med intervju av Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen. För att delta i telefonkonferensen Ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 938850 fem minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 28 november 2013 kl 08.00.


Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 4,55 miljarder kronor räkenskapsåret 2012/13 och har för närvarande cirka 4 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB, Fantech, Menerga och Holland Heating. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.